Gierle A

  ploeg punten gespeeld
1 Arc En Ciel CTT A 6 2
2 TTC Schulen B 6 2
3 Royal CTT Astrid Herstal B 6 2
4 Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B 5 2
5 TTK Gierle A 4 2
6 T.T.C. Jong Gullegem C 4 2
7 Geelse TTC A 4 2
8 JS Gonrieux A 4 2
9 Logis Auderghem TT C 3 2
10 TTC Melreux A 2 2
11 AF Royal Charleroi Villette B 2 2
12 CTT Braine l'Alleud C 1 2

Afdeling 3A - Nationaal - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 13-3 Gierle A Gullegem C Gierle A 12
02 12-4 Arc En Ciel A Gierle A Arc En Ciel A 13
03 Gierle A Astrid B Gierle A 14
04 Melreux A Gierle A Melreux A 15
05 Gierle A Geelse A Gierle A 16
06 Logis Auderghem C Gierle A Logis Auderghem C 17
07 Gierle A Schulen B Gierle A 18
08 Gierle A La Villette B Gierle A 19
09 Gonrieux A Gierle A Gonrieux A 20
10 Gierle A Braine l'Alleud C Gierle A 21
11 Cajmir B Gierle A Cajmir B 22

Gierle B

  ploeg punten gespeeld
1 TTC Hamme A 6 2
2 TTC Smash Dolfijn C 6 2
3 TTK Gierle B 6 2
4 TTC Nodo B 5 2
5 T.T.C. Jong Gullegem D 4 2
6 T.T.C. Meerdaal Leuven B 4 2
7 KTTV Lipalet A 4 2
8 T.T.C. Zandvoorde B 4 2
9 TTK Buhlmann Berlaar B 3 2
10 TTC Zele A 2 2
11 TTC Morata Mol A 2 2
12 TTC Ninove A 2 2

Reeks B LAND VTTL - RegionVTTL - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 10-6 Gierle B Gullegem D Gierle B 12
02 7-9 Zele A Gierle B Zele A 13
03 Gierle B Morata A Gierle B 14
04 Smash Dolfijn C Gierle B Smash Dolfijn C 15
05 Gierle B Ninove A Gierle B 16
06 Buhlmann Berlaa B Gierle B Buhlmann Berlaa B 17
07 Gierle B Meerdaal B Gierle B 18
08 Gierle B Zandvoorde B Gierle B 19
09 Nodo B Gierle B Nodo B 20
10 Gierle B Lipalet A Gierle B 21
11 Hamme A Gierle B Hamme A 22

Gierle C

  ploeg punten gespeeld
1 TTK Gierle C 6 2
2 TTK Minderhout A 6 2
3 TTC Nodo C 5 2
4 TTC Zoersel B 5 2
5 TTK Turnhout C 4 2
6 TTC Tecemo A 4 2
7 Geelse TTC C 4 2
8 KTTC Salamander Mechelen B 4 2
9 TTC Brasgata A 4 2
10 TTC Sint Antonius A 2 2
11 TTK Buhlmann Berlaar C 2 2
12 TTC Rupel A 1 2

Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 4-12 Rupel A Gierle C Rupel A 12
02 10-6 Gierle C Brasgata A Gierle C 13
03 Minderhout A Gierle C Minderhout A 14
04 Salamander B Gierle C Salamander B 15
05 Gierle C Antonius A Gierle C 16
06 Gierle C Nodo C Gierle C 17
07 Buhlmann Berlaa C Gierle C Buhlmann Berlaa C 18
08 Gierle C Turnhout C Gierle C 19
09 Gierle C Tecemo A Gierle C 20
10 Geelse C Gierle C Geelse C 21
11 Gierle C Zoersel B Gierle C 22

Gierle D

  ploeg punten gespeeld
1 TTK Turnhout D 6 2
2 TTC Tecemo B 6 2
3 TTK Gierle D 5 2
4 KTTK Zwijndrecht A 5 2
5 KTTC Salamander Mechelen C 4 2
6 TTK Rijkevorsel A 4 2
7 TTC Retie A 4 2
8 Geelse TTC D 4 2
9 TTC Virtus A 4 2
10 KTTC Hallaar B 2 2
11 TTC Nodo E 2 2
12 KTTC Sporting Hove A 2 2

Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 8-8 Zwijndrecht A Gierle D Zwijndrecht A 12
02 11-5 Gierle D Hove A Gierle D 13
03 Virtus A Gierle D Virtus A 14
04 Hallaar B Gierle D Hallaar B 15
05 Gierle D Turnhout D Gierle D 16
06 Gierle D Tecemo B Gierle D 17
07 Salamander C Gierle D Salamander C 18
08 Gierle D Geelse D Gierle D 19
09 Gierle D Nodo E Gierle D 20
10 Rijkevorsel A Gierle D Rijkevorsel A 21
11 Gierle D Retie A Gierle D 22

Gierle E

  ploeg punten gespeeld
1 TTC Nodo D 6 2
2 TTC Retie B 6 2
3 TTK Turnhout E 6 2
4 TTK Schoten A 5 2
5 TTC Willebroek A 3 1
6 KTTC Hallaar A 3 2
7 TTK Gierle E 3 1
8 TTC Rupel B 2 2
9 TTK Buhlmann Berlaar D 2 2
10 TTC Tecemo C 2 2
11 KTTC A.F.P. Antwerpen B 2 2

Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 Gierle E Vrij Gierle E 12
02 7-9 Rupel B Gierle E Rupel B 13
03 Gierle E Hallaar A Gierle E 14
04 Schoten A Gierle E Schoten A 15
05 Gierle E Nodo D Gierle E 16
06 Turnhout E Gierle E Turnhout E 17
07 Gierle E Retie B Gierle E 18
08 Gierle E Willebroek A Gierle E 19
09 AFP Antwerpen B Gierle E AFP Antwerpen B 20
10 Gierle E Buhlmann Berlaa D Gierle E 21
11 Tecemo C Gierle E Tecemo C 22

Gierle F

  ploeg punten gespeeld
1 TTC Sokah Hoboken E 6 2
2 TTK Gierle F 6 2
3 KTTC Hallaar C 5 2
4 TTC Wommelgem A 5 2
5 TTK Turnhout H 4 2
6 KTTC A.F.P. Antwerpen C 3 2
7 TTC Sokah Hoboken G 3 2
8 TTC Virtus B 3 1
9 KTTK Zwijndrecht B 2 2
10 TTC Tecemo D 2 2
11 TTC Rupel C 1 1

Afdeling 3A - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 11-5 Gierle F Turnhout H Gierle F 12
02 6-10 Rupel C Gierle F Rupel C 13
03 Gierle F Virtus B Gierle F 14
04 Vrij Gierle F Vrij 15
05 Gierle F Wommelgem A Gierle F 16
06 Tecemo D Gierle F Tecemo D 17
07 Gierle F Sokah G Gierle F 18
08 Gierle F Zwijndrecht B Gierle F 19
09 Sokah E Gierle F Sokah E 20
10 Gierle F AFP Antwerpen C Gierle F 21
11 Hallaar C Gierle F Hallaar C 22

Gierle G

  ploeg punten gespeeld
1 KTTC Nijlen-Bevel A 6 2
2 TTC Lille "Boemerangske" A 6 2
3 TTK Schoten B 6 2
4 TTC Zoersel C 6 2
5 Geelse TTC E 6 2
6 TTK Turnhout G 2 2
7 TTK Merksplas C 2 2
8 TTC Sint Antonius B 2 2
9 TTC Sokah Hoboken F 2 2
10 TTV Poppel A 1 1
11 TTK Gierle G 1 1

Afdeling 3C - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 14-2 Schoten B Gierle G Schoten B 12
02 Gierle G Vrij Gierle G 13
03 Nijlen A Gierle G Nijlen A 14
04 Antonius B Gierle G Antonius B 15
05 Gierle G Poppel A Gierle G 16
06 Gierle G Zoersel C Gierle G 17
07 Lille A Gierle G Lille A 18
08 Gierle G Geelse E Gierle G 19
09 Gierle G Turnhout G Gierle G 20
10 Merksplas C Gierle G Merksplas C 21
11 Gierle G Sokah F Gierle G 22

Gierle H

  ploeg punten gespeeld
1 KTTC Salamander Mechelen E 6 2
2 TTK Gierle H 6 2
3 KTTC Sporting Hove B 6 2
4 TTC Sokah Hoboken I 6 2
5 TTC Willebroek B 4 2
6 TTC Sint Antonius C 4 2
7 KTTC Hallaar E 4 2
8 TTC Wommelgem B 3 2
9 Geelse TTC H 3 2
10 TTC Rupel F 2 2
11 TTC Nodo I 2 2
12 TTC Brasgata C 2 2

Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 6-10 Rupel F Gierle H Rupel F 12
02 13-3 Gierle H Brasgata C Gierle H 13
03 Willebroek B Gierle H Willebroek B 14
04 Antonius C Gierle H Antonius C 15
05 Gierle H Hove B Gierle H 16
06 Gierle H Sokah I Gierle H 17
07 Salamander E Gierle H Salamander E 18
08 Gierle H Hallaar E Gierle H 19
09 Gierle H Geelse H Gierle H 20
10 Wommelgem B Gierle H Wommelgem B 21
11 Gierle H Nodo I Gierle H 22

Gierle I

  ploeg punten gespeeld
1 TTC Lille "Boemerangske" B 6 2
2 TTK Rijkevorsel B 6 2
3 TTK Buhlmann Berlaar F 6 2
4 TTC Virtus C 4 2
5 TTC Nodo F 4 2
6 KTTC Nijlen-Bevel C 4 2
7 TTC Zoersel E 4 2
8 TTK Minderhout C 4 2
9 TTC Blue Rackets A 4 2
10 TTK Turnhout I 2 2
11 TTK Gierle I 2 2
12 TTC Retie D 1 1
13 Geelse TTC G 1 1

Afdeling 4B - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 6-10 Gierle I Vrij Gierle I 06
02 9-7 Rijkevorsel B Retie D Rijkevorsel B A
03 Gierle I Gierle I Gierle I 07
04 Gierle I Gierle I Gierle I B
05 Geelse G Blue Rackets A Geelse G 08

Gierle J

  ploeg punten gespeeld
1 TTK Gierle J 6 2
2 TTC Brasgata E 6 2
3 TTC Sint Antonius D 6 2
4 TTC Sokah Hoboken J 6 2
5 TTC Tecemo E 5 2
6 TTK Schoten E 4 2
7 KTTC A.F.P. Antwerpen F 4 2
8 TTC Nodo J 3 2
9 KTTC Salamander Mechelen G 2 2
10 T.T.C. Walem B 2 2
11 TTC Lille "Boemerangske" D 2 2
12 TTK Turnhout L 2 2

Afdeling 5A - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 4-12 Lille D Gierle J Lille D 12
02 12-4 Gierle J Turnhout L Gierle J 13
03 Walem B Gierle J Walem B 14
04 Antonius D Gierle J Antonius D 15
05 Gierle J Brasgata E Gierle J 16
06 Gierle J Schoten E Gierle J 17
07 AFP Antwerpen F Gierle J AFP Antwerpen F 18
08 Gierle J Tecemo E Gierle J 19
09 Gierle J Nodo J Gierle J 20
10 Salamander G Gierle J Salamander G 21
11 Gierle J Sokah J Gierle J 22

Gierle K

  ploeg punten gespeeld
1 KTTC Hallaar F 6 2
2 TTC Brasgata D 6 2
3 TTC Lille "Boemerangske" C 5 2
4 Geelse TTC I 5 2
5 KTTC Salamander Mechelen F 4 2
6 TTK Buhlmann Berlaar G 4 2
7 KTTC A.F.P. Antwerpen E 4 2
8 TTK Schoten F 4 2
9 TTK Gierle K 3 2
10 TTK Merksplas D 3 2
11 KTTC Nijlen-Bevel D 2 2
12 TTK Turnhout K 2 2

Afdeling 5B - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 8-8 Gierle K Lille C Gierle K 12
02 11-5 Hallaar F Gierle K Hallaar F 13
03 Gierle K Brasgata D Gierle K 14
04 Gierle K Turnhout K Gierle K 15
05 Nijlen D Gierle K Nijlen D 16
06 Merksplas D Gierle K Merksplas D 17
07 Gierle K Salamander F Gierle K 18
08 Geelse I Gierle K Geelse I 19
09 Buhlmann Berlaa G Gierle K Buhlmann Berlaa G 20
10 Gierle K Schoten F Gierle K 21
11 AFP Antwerpen E Gierle K AFP Antwerpen E 22

Gierle L

  ploeg punten gespeeld
1 TTK Minderhout D 6 2
2 TTK Rijkevorsel C 6 2
3 TTV Poppel B 5 2
4 TTK Turnhout J 5 2
5 TTC Hulshout A 4 2
6 TTK Merksplas E 4 2
7 TTK Dessel A 4 2
8 KTTC Hallaar G 3 2
9 TTC Zoersel F 3 2
10 KTTC A.F.P. Antwerpen G 3 1
11 TTK Gierle L 2 2
12 TTC Retie E 2 2
13 Geelse TTC J 1 1

Afdeling 5C - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 6-10 Gierle L Dessel A Gierle L 06
02 9-7 Rijkevorsel C Retie E Rijkevorsel C A
03 Gierle L Gierle L Gierle L 07
04 Gierle L Gierle L Gierle L B
05 Minderhout D Turnhout J Minderhout D 08

Gierle M

  ploeg punten gespeeld
1 TTC Wommelgem C 6 2
2 TTC Brasgata F 6 2
3 TTC Nodo K 6 2
4 T.T.C. Walem C 6 2
5 TTK Turnhout M 4 2
6 TTV Poppel C 4 2
7 Geelse TTC K 4 2
8 TTC Nodo L 3 2
9 TTC Sokah Hoboken K 3 2
10 TTK Gierle M 2 2
11 KTTC Nijlen-Bevel E 2 2
12 KTTC Salamander Mechelen H 2 2

Afdeling 6 - Prov. Antwerpen - Heren

  uitslag heenronde   terugronde uitslag  
01 7-9 Gierle M Poppel C Gierle M 12
02 10-6 Walem C Gierle M Walem C 13
03 Gierle M Brasgata F Gierle M 14
04 Gierle M Turnhout M Gierle M 15
05 Nijlen E Gierle M Nijlen E 16
06 Nodo L Gierle M Nodo L 17
07 Gierle M Salamander H Gierle M 18
08 Nodo K Gierle M Nodo K 19
09 Geelse K Gierle M Geelse K 20
10 Gierle M Sokah K Gierle M 21
11 Wommelgem C Gierle M Wommelgem C 22